Unsent Postcard #1: Cares


Sa aking pagpapatuloy ng pagiging positive sa buhay. Isa sa pinanghahawakan ko ay ang tiwala sa Panginoon. Alam niyo, kahit na anong pagsubok sa buhay malalampasana natin kapag tayo ay may paniniwala at relasyon sa Maykapal. Higit sa anong uri man ng relasyon ay kailangan natin ang Panginoon. Gaya ng sabi ko, kahit anong pagsubok man ang ating pagdaanan dapat tayo magpasalamat. Ngunit aminin natin na minsan hindi maiiwasan na nalulungkot tayo. Hindi natin hawak ang buhay at ang bukas. Kaya kapag nalungkot ka, tandaan mo lang na may isang gustong makinig sayo.

Para maipagpatuloy ang pagiging masaya minsan kailangan din natin ng lakas na galing sa kanya. Kaya kapag malungkot ka at nahihirapan, ibigay mo lang lahat sa kanya. Magiging masaya ang buhay mo.

Kaya ang card na ito ay pinapadala ko sa lahat ng mambabasa ng blog na to at mga mahal ko sa buhay na sana wag tayong bumitiw agad at magtiwala lang. Masaya ang mabuhay...


Cast all your cares on HIM, for he cares for you - 1 Peter 5:7

14 comments:

Waterfront Insular Hotel Davao | 60th Years in the Hotel Business

Waterfront Insular Hotel was built by a group of investors led by the Ayalas in 1960, it first opened on September 1, 1961 as Islandia Hotel...

Popular Posts